Category Writing part 1

writing part 1

task 1 writing 2023

Task 1 writing 2023

Task 1 writing 2023 Mã đề 50001 – Task 1 (how ethanol fuel is produced from corn) The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn.                 Sample answer The given…

Ielts writing task 1 map sample

Ielts writing task 1 map sample

  Ielts writing task 1 map sample Ielts writing task 1 map sample 1 The given diagrams illustrate the layout of two different student rooms at an Australian university. Overall, the main differences between the two rooms are the price, the…

writing task 1 bar chart

Writing task 1 bar chart

Writing task 1 bar chart là bài viết tổng hợp các bài mẫu ielts writing task 1 về bar graph Writing task 1 bar chart sample Writing task 1 bar chart sample 1 The chart below shows waste collection by…

Bài mẫu ielts writing task 1 line graph

Bài mẫu ielts writing task 1 line graph

Bài mẫu ielts writing task 1 line graph tổng hợp các bài mẫu dành cho ielts writing task 1 dạng line graph Bài mẫu ielts writing task 1 line graph 1 (1) The graph below shows the production levels of…

writing task 1 line graph

IELTS Writing Task 1 Line Graph

Dạng bài IELTS Writing Task 1 Line Graph là một trong những dạng phổ biến trong kỳ thi IELTS, nhưng nhiều người thường mắc phải các lỗi không cần thiết do chưa nắm vững cách viết cho loại biểu đồ…