Ielts writing task 1 table

Câu 1 paraphrase lại đề bài

Xem: Cách paraphrase writing task 1

Câu 2 viết overview. Phần tổng quan đưa ra thông tin tổng quát, bao gồm hai yếu tố: xu hướng chính và điểm nổi bật (highlights) trong biểu đồ.

Câu 1 – CÂU XU HƯỚNG (TĂNG/GIẢM):

Công thức: Overall, A showed an upward trend while the opposite was true for B.

Khi tất cả hạng mục A, B, và C trong một biểu đó đều tăng hoặc đều giảm qua các năm, ta có thể sử dụng công thức dưới đây:

Công thức: Overall, A, B and C showed an upward trend / a downward trend over the given period.

Câu 2 – CÂU ĐƯA RA ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:

Công thức:

In addition/Furthermore, [highlight] + was seen / recorded in + [category]

In addition, the highest figure was seen in A.

Furthermore, A recorded the most significant increase/decrease.

Xem đề bài sau: 

Ielts writing task 1 table

Ielts writing task 1 table

Đặc điểm về xu hướng: USA, France, Malaysia, Brazil và Egypt: tăng

Đặc điểm nổi bật:

USA có lượng khách du lịch cao nhất

Lượng khách du lịch đến Pháp tăng mạnh nhất

Example – Ielts writing task 1 table

Overall, every country saw an upward trend in the total international arrivals over the given period. In addition, the highest figure was seen in the United States while France recorded the most significant increase.

CÁCH VIẾT THÂN BÀI – Ielts writing task 1 table

THÂN BÀI 1: Nhóm xu hướng tăng

THÂN BÀI 2: Nhóm xu hướng giảm và các hạng mục còn lại

Trong trường hợp tất cả các hạng mục đều cho thấy cùng một xu hướng tăng/ giảm, ta chia đoạn theo thứ tự hạng mục có số liệu cao nhất đến thấp nhất và phải đảm bảo hai thân bài có độ dài cân đối.

Cách chia đoạn hợp lý là:

THÂN BÀI 1: Nhóm xu hướng có chênh lệch tăng/giảm nhiều nhất và có số liệu cao nhất

THÂN BÀI 2: Nhóm xu hướng có chênh lệch tăng/giảm ít hơn và số liệu thấp hơn

Với biểu đó đã cho, cách chia đoạn hợp lý là:

THÂN BÀI 1: USA, France, Malaysia (nhóm ba nước tăng và có con số cao hơn)

THÂN BÀI 2: Brazil, Egypt (nhóm hai nước tăng còn lại nhưng có con số thấp hơn)

TÙ NỐI

Để các thông tin có sự kết nối, ta cần sử dụng các từ nối để so sánh xu hướng trong đó có:

  • Similarly, … đứng đầu câu, mang ý nghĩa tương tự như vậy. Sử dụng khi muốn so sánh hai hạng mục có xu hướng giống nhau.

However,/ By contrast, / In contrast đứng đầu cầu, mang ý nghĩa ngược lại, tuy nhiên.  Sử dụng khi muốn so sánh hai hạng mục có xu hướng trái ngược.

Cấu trúc viết writing task 1 table

Chú ý đến các thông tin mấu chốt (main features), bao gồm số liệu năm đầu tiên, số liệu cao nhất/thấp nhất (đỉnh/đáy) và số liệu năm cuối cùng. Đây là các thông tin rất quan trọng và không thể thiếu nhằm giúp người đọc có thể hiểu được xu hướng và dữ liệu.

Một số cấu trúc câu thường được sử dụng để miêu tả sự thay đổi của một số liệu qua nhiều mốc thời gian:

Before/After+ V-ing/N+ (time), S +V+ ADV

After reaching a peak of 1000 in 2015, the number of tourists declined minimally to 900 two years later.

S+V, but later/then + (it) + V

The unemployment rate increased gradually from 20% to 25% in the early years, but later it quickly decreased to 18%.

There+be+ a/an + ADJ + N, followed by + a/an + ADJ + N

Ten years later, there was a moderate increase to 90 million in the number of tourists, followed by a slight decline of approximately 3 million until 2010.

Despite + a/an + ADJ+ N, this figure + V+ ADJ/ADV

→Despite a wild fluctuation from 400 to 600 in the number of houses between Jan and May, this figure stayed unchanged at 400 in the final two months.

Bài mẫu:

Ielts writing task 1 table

Ielts writing task 1 table

1) The table compares how many foreigners travelled to five different countries over a period of fifteen years from 1995.

(2) Overall, every country saw an increase in the total international arrivals over the given period. (3) In addition, the highest figure was seen in the United States while France recorded the most significant increase.

(4) In 1995, America welcomed more than 70 million tourists, which outnumbered that of their counterparts. (5) Ten years later, there was a moderate increase to 90 million, followed by a slight decline of 3 million in 2010. (6) Despite the decline, the USA’s 2010 figure was still significantly higher than it was in 1995. (7) Similarly, France witnessed (a) nearly three-fold growth of 57 million from the starting point of 30 million tourists during the same period. (8) In terms of Malaysia, after standing at 20 million in the first year, the figure steadily went up to reach just over 50 million in 2010.

(9) The other two countries witnessed the lowest rate of arrivals. (10) Both Brazil and Egypt showed an equal number of tourists at under 10 million in 1995, but then the figures climbed slowly to 15 million and 20 million, respectively at the end of the period.

Categorized in:

Writing task 1,