Social Icons

Press ESC to close

Privacy Policy

Chính sách bảo mật

Ieltsboosting có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn

– Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ như: đăng kí tài khoản tại website.

– Khi bạn liên lạc với ieltsboosting qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, gặp gỡ trực tiếp, các nền tảng ứng dụng truyền thông xã hội và email.

– Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho ieltsboosting

– Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho ieltsboosting vì bất kỳ lý do gì. 

Mục đích thu thập thông tin

– Cung cấp các dịch vụ, sản phẩm theo nhu cầu của thành viên;

– Liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký tài khoản trên website;

– Bảo đảm quyền lợi của thành viên khi phát hiện các hành động giả mạo, phá hoại, lừa đảo thành viên;

– Liên lạc, hỗ trợ, giải quyết với thành viên trong các trường hợp đặc biệt.

Phạm vi sử dụng thông tin

– Ieltsboosting chỉ sử dụng thông tin cá nhân của thành viên cho các mục đích nêu trên hoặc mục đích khác (nếu có) với điều kiện đã thông báo và được sự đồng ý của thành viên.

– Ieltsboosting sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên để gửi quảng cáo, giới thiệu dịch vụ và các thông tin có tính thương mại khác khi chưa được thành viên chấp thuận.

– Thành viên hiểu và đồng ý rằng ieltsboosting có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu/quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc quy định pháp luật. Ieltsboosting sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến bảo mật thông tin trong trường hợp này.

Cam kết

– Mọi thông tin cá nhân của thành viên thu thập được từ website sẽ được lưu giữ an toàn.

– Ieltsboosting cam kết bảo mật thông tin, không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân của khách hàng, thông tin giao dịch trực tuyến trên website cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật hoặc việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Ieltsboosting cung cấp dịch vụ/ tiện ích cho khách hàng.

– Đối với các giao dịch trực tuyến được thực hiện thông qua website, Ieltsboosting không lưu trữ thông tin thẻ thanh toán của khách hàng. Thông tin tài khoản, thẻ thanh toán của khách hàng sẽ được các đối tác cổng thanh toán của Ieltsboosting bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bạn đang tìm gia sư IELTS

Nếu Bạn đang tìm gia sư IELTS tại nhà hãy liên hệ với tôi

Liên hệ

Gia sư IELTS