IELTS listening part 4 – tips for IELTS listening section 4

Trong bài viết này chúng ta sẽ đọc qua các dạng câu hỏi trong ielts listening part 4 , bạn sẽ nghe một đoạn độc thoại, tức là bạn sẽ chỉ nghe thấy một người nói về một chủ đề, tương tự như phần 2. Nhưng ở đây, bạn sẽ thấy rằng đoạn nói này nói về một bối cảnh học thuật, chẳng hạn, người nói có thể đang giảng về một chủ đềở trường đại học hoặc cao đẳng.

IELTS listening part 4 các dạng câu hỏi

  1. Điền vào chỗ trống: Trong dạng này, thí sinh sẽ lắng nghe để điền thông tin vào một tờ ghi chú, bảng tóm tắt hoặc bảng thông tin. Đề bài sẽ yêu cầu số lượng chữ cho phép để điền vào những khoảng trống này. Trước khi nghe, thí sinh nên phân tích từ khóa trên đề để hiểu tình huống và bối cảnh sắp được nói đến, từ đó dự đoán câu trả lời cho từng ô trống. Ngoài ra, nên nghĩ trước các từ đồng nghĩa tương ứng với các từ đã được cho sẵn trên đề, vì bài nghe có thể sử dụng các từ khác mà có ý nghĩa tương tự.

ielts listening part 4

  1. Câu hỏi multiple-choice: Dạng câu hỏi multiple-choice không phổ biến bằng dạng điền vào chỗ trống trong IELTS Listening Part 4. Trong dạng bài này, thí sinh sẽ nhận được các câu hỏi kèm với các đáp án khác nhau. Nhiệm vụ của thí sinh là lắng nghe, ghi nhớ và chọn đáp án đúng nhất với nội dung của đoạn nghe. Khi nghe, thí sinh nên tập trung vào ngôn ngữ chỉ dẫn (Signposting Language) để xác định vị trí và diễn biến nội dung một cách liên tục.
ielts listening part 4
ielts listening part 4

Xem thêm: IELTS listening part 3 – how to boost your listening part 3 score

IELTS listening part 4
IELTS listening part 4

IELTS listening part 4 tips

Điền vào chỗ trống – ielts listening part 4

Trước khi nghe

Phân tích từ khóa trên đề

Khi tiếp cận đề thi IELTS Listening part 4, thí sinh sẽ có gần 1 phút để đọc các câu hỏi cũng như các câu văn cho sẵn. Hãy tận dụng thời gian này để hiểu tình huống, bối cảnh sắp được nói đến, đồng thời dự đoán câu trả lời cho từng ô trống.

Quan trọng hơn hết, thí sinh nên nghĩ trước những từ đồng nghĩa tương ứng với các từ đã được cho sẵn. Vì bài nghe sẽ không giống hoàn toàn những từ được cho sẵn trên đề.

Trong khi nghe

Tập trung và lắng nghe những ngôn ngữ chỉ dẫn

Ngôn ngữ chỉ dẫn (Signposting Language) là một trong những chìa khóa hữu ích giúp thí sinh xác định được vị trí, diễn biến nội dung và theo dõi bài nghe một cách liên tục.

Ví dụ:

Mở đầu phần nghe:

Today we are going to talk about… The topic of today’s lecture is… This morning we are going to take a look at… Today I’ll be talking about / discussing… What I’m going to be talking about today is… The purpose of today’s lecture is… The subject/topic of my talk is …

Cung cấp mục đích:

In today’s lecture I’m going to cover three points. I’m going to divide this talk into three parts. First we’ll look at…… Then we’ll go on to … And finally I’ll…

Giới thiệu hoặc mở đầu mục:

Let’s start by talking about… To begin,… Firstly,… I’ll start with,… The first advantage / reason / cause etc. is… Kết thúc nội dung:

We’ve looked at…

I’ve talked about….

Dấu hiệu bắt đầu phần nghe mới:

Let’s move on to… Now, let’s turn to… And I’d now like to talk about… The next / second … I’d like to discuss… The next issue/topic/area I’d like to focus on …

Kết luận bài nói:

To sum up, … So it is clear from what we have discussed today that… I’d like to recap… Let’s summarize briefly what we’ve looked at… In conclusion, … To summarise, … In summary, … Overall, … The three main points are …

Cẩn thận với các đáp án bẫy và cách paraphrase

Ở phần 4, bài nghe sẽ có các yếu tố gây xao lãng khiến thí sinh ghi sai đáp án, chẳng hạn như thay đổi kết luận, sử dụng các câu phủ định…. Mặc dù đây là phần không có nhiều đáp án gây nhiễu, tuy nhiên người nghe vẫn nên để ý kỹ các điểm này. Về paraphrase, thí sinh tốt hơn hết nên chuẩn bị cho mình bộ từ vựng và từ đồng nghĩa đa dạng để xử lý các từ sẽ được thay đổi trong bài.

Ghi chú nhanh từ khóa

Bài nói sẽ diễn ra liên tục và không có thời gian ngừng cho thí sinh ghi chép câu trả lời, vì vậy thí sinh cần luyện tập khả năng tốc ký, ghi chú thật nhanh từ khóa. Ngoài ra thí sinh có thể tự quy định cách viết tắt cho cá nhân mình.

Ví dụ:

development -> developM

Sau khi nghe

Sau khi kết thúc bài nghe, thí sinh sẽ có một vài phút để chuyển câu trả lời từ đề sang bài làm. Vì vậy hãy kiểm tra lại các câu trả lời về yếu tố chính tả, số ít, số nhiều, đơn vị đo lường và lỗi sai ngữ pháp nếu có. Với thời gian có hạn và yêu cầu gấp rút, thí sinh thường dễ nhầm lẫn các từ với nhau hoặc sai chính tả, sai số…dẫn đến mất điểm một cách đáng tiếc.

Để khắc phục vấn đề này, thí sinh lưu ý các lỗi sau:

Quên chia thì, quên danh từ số nhiều (thiếu “s” và “es”): lắng nghe thật kỹ phát âm của người nói để phân định danh từ số ít và số nhiều cũng như ending sound của từ. Ghi sai đơn vị tiền tệ: đối với đề có sẵn đơn vị tiền tệ, thí sinh chỉ cần điền con số mà không cần quan tâm đến các ký hiệu. Ngược lại, nếu trên đề chưa cung cấp đơn vị tiền tệ, thí sinh phải ghi vào câu trả lời. Ví dụ: $20, £9.88 ….

Câu hỏi multiple-choice – ielts listening part 4

Trước khi nghe

Giống như dạng điền từ, khi gặp dạng đề lựa chọn, thí sinh cần phân tích đề. Cụ thể, thí sinh nên gạch chân các từ khóa để hiểu đề, sau đó phân loại để xem sự khác biệt giữa các đáp án.

Trong khi nghe

Do dạng đề lựa chọn không có nhiều dữ kiện như dạng bài điền từ vào chỗ trống, thí sinh cần nghe hiểu và quyết định đáp án đúng nhất. Nếu nội dung trong bài hoàn toàn trái ngược với một trong 3 đáp án, thí sinh có thể dùng phương pháp loại trừ để gia tăng xác suất chọn câu đúng.

Ngoài ra, thí sinh cũng nên ghi chú lại các dữ kiện đã được đề cập trong câu để đưa ra kết luận chính xác nhất.

Sau khi nghe

Sau khi nghe xong, điều thí sinh cần làm là chép các chữ cái của đáp án đúng vào giấy thi, lưu ý tránh nhầm lẫn và kiểm tra lại một lần nữa giữa đáp án chép vào giấy thi và đề thi cho trùng khớp.

Xem thêm:

English vocabulary in use elementary

Get ready for ielts listening

ieltsboosting
ieltsboosting
Articles: 263