Health ielts speaking part 1

Health ielts speaking part 1

How do you keep healthy?

To maintain my health, I try a balanced diet, ensuring I consume enough fruits and vegetables for essential nutrients. I also engage in regular exercise, like jogging, which keep my physical well-being and mental health.

Để duy trì sức khỏe, tôi thử áp dụng chế độ ăn uống cân bằng, đảm bảo tiêu thụ đủ trái cây và rau quả để cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu. Tôi cũng tham gia tập thể dục thường xuyên, như chạy bộ, để giữ sức khỏe thể chất và tinh thần.

What are your favorite sports?

My favorite sport is undoubtedly badminton, which I find exhilarating and strategically engaging. I usually play with my friends at the park adjacent to my house. Badminton not only improves my physical health but also clears my mind after a hectic week.

Môn thể thao yêu thích của tôi chắc chắn là cầu lông, môn thể thao mà tôi thấy phấn khích và hấp dẫn về mặt chiến lược. Tôi thường chơi với bạn bè ở công viên cạnh nhà. Cầu lông không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất của tôi mà còn giúp tôi tỉnh táo sau một tuần bận rộn

Are there health classes in your school?

Actually, no. Our school mainly focused on academic studies, so I don’t remember having any health-related classes from primary school to high school. What a shame!

Trên thực tế, không. Trường của chúng tôi chủ yếu tập trung vào nghiên cứu học thuật, vì vậy tôi không nhớ có bất kỳ lớp học nào liên quan đến sức khỏe từ tiểu học đến trung học. Xấu hổ làm sao!

Explore more: forecast speaking quy 3 2023

health ielts speaking part 1
health ielts speaking part 1

What sports help people stay healthy?

All sports are beneficial for health. Sports are good not only for physical health but also for mental health. They help people improve their cardiovascular system and burn calories. In addition, they help people relax and alleviate stress, leading to better mental health

Tất cả các môn thể thao đều có lợi cho sức khỏe. Thể thao không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất mà còn tốt cho sức khỏe tinh thần. Chúng giúp mọi người cải thiện hệ thống tim mạch và đốt cháy calo. Ngoài ra, chúng còn giúp con người thư giãn, giảm bớt căng thẳng, dẫn đến sức khỏe tinh thần tốt hơn.

Is it easy for people to exercise in your country?

In my country, exercising is quite accessible for most people. There are numerous public parks and recreational areas where individuals can jog, cycle, or engage in various outdoor activities. Additionally, the growing number of gyms and fitness centers in urban areas provides residents with ample opportunities for indoor exercise, regardless of the weather conditions.

Ở đất nước tôi, việc tập thể dục khá dễ tiếp cận đối với hầu hết mọi người. Có rất nhiều công viên công cộng và khu giải trí nơi mọi người có thể chạy bộ, đạp xe hoặc tham gia nhiều hoạt động ngoài trời khác nhau. Ngoài ra, số lượng phòng tập thể dục và trung tâm thể dục ngày càng tăng ở các khu vực thành thị mang đến cho người dân nhiều cơ hội tập thể dục trong nhà, bất kể điều kiện thời tiết.

sách luyện thi ielts

ieltsboosting
ieltsboosting
Articles: 231