Hacker ielts speaking được tổ chức theo hai cách khác nhau: theo từng chủ đề trong phần thi IELTS Speaking hoặc theo trình tự của cả ba phần thi.

Xem thêm: hacker ielts reading pdf

hacker ielts speaking pdf  bao gồm:

 • Bài 01: Job & Study
 • Bài 02: Accommodation & Buildings
 • Bài 03: Cities & Towns
 • Bài 04: Leisure time & Hobbies
 • Bài 05: Music & Art
 • Bài 06: Fashion & Shopping
 • Bài 07: Sport & Activities
 • Bài 08: People
 • Bài 09: Food & Health
 • Bài 10: Travel & Transportation
 • Bài 11: Weather & Nature
 • Bài 12: Special Events
 • Bài 13: Daily Life
 • Bài 14: Life Experiences
 • Bài 15: Education & Learning
 • Bài 16: Communication
 • Bài 17: Science & Technology
 • Bài 18: Media
 • Bài 19: History & Tradition
 • Bài 20: Society

Mỗi chủ đề sẽ được tác giả tiếp cận bằng cách cung cấp ý tưởng và cấu trúc trả lời phù hợp. Sau đó, thí sinh sẽ được yêu cầu tự thực hành trả lời câu hỏi. Cuối cùng, tác giả sẽ cung cấp câu trả lời mẫu và các từ vựng cần thiết để thí sinh tham khảo.

Cách tiếp cận từng phần thi được trình bày theo đúng trình tự của một bài thi IELTS Speaking thực tế, sẽ giúp thí sinh có thể nắm được tổng quan về bài thi IELTS Speaking. Sau đó, tác giả cung cấp các cấu trúc câu để giúp các bạn biết cách trả lời hiệu quả.

Thêm vào đó, phần phụ lục của sách cung cấp các gợi ý cho thí sinh về cách xử lý các tình huống phát sinh, những lỗi thường gặp, tiêu chí đánh giá bài thi IELTS Speaking.

Tóm lại thì Hacker IELTS Speaking PDF full with Audio này sẽ là 1 tài liệu khá bổ ích dành cho các bạn còn yếu về IELTS Speaking nhé. Các bạn nếu muốn học từ căn bản thì có thể bắt đầu bằng quyển Hacker IELTS Speaking Basic trước.

Xem thêm: Hackers ielts speaking

Link download:

Categorized in:

ILETS materials,