Collins Writing for IELTS  là một cuốn sách thuộc bộ “Collins – English for exams”, một tác phẩm xuất sắc của nhà xuất bản Collins. Cuốn sách gồm 12 Units, mỗi bài học sẽ tập trung vào một loại biểu đồ / sơ đồ khác nhau và một kỹ năng để xử lý các bài viết luận khác nhau. Sách Collins Writing for IELTS gồm 12 Units. Xuyên suốt 11 Units, sách cung cấp thông tin và kiến thức quan trọng của IELTS Writing test, như là phân tích kỹ lưỡng đề bài IELTS Writing và hỗ trợ người học cách viết một bài hoàn chỉnh. Cuối cùng, Unit 12 sẽ là một bài test.

Explore more: ielts writing part 1

Collins writing for Ielts có nội dung gì?

Unit 1: Family matters (Các vấn đề gia đình)

Kỹ năng được học: Analysing the question (Phân tích đề bài)

Unit 2: Health and Fitness (Sức khỏe và Thể hình)

Kỹ năng được học:

 • Describing a line graph (Miêu tả biểu đồ đường)
 • Generating ideas for an essay (Lên ý tưởng cho bài viết)
 • Presenting arguments (Cách trình bày lập luận)

Unit 3: Education (Giáo dục)

Kỹ năng được học:

 • Describing a chart (Miêu tả biểu đồ)
 • Selecting and organising ideas (Chọn lọc và sắp xếp ý)
 • Comparing contrasting quantities and numbers (So sánh số liệu)

Unit 4: Nature and Environment (Thiên nhiên và Môi trường)

Kỹ năng được học:

 • Describing a process (Miêu tả một quá trình)
 • Signposting a sequence of events (Chỉ dẫn một chuỗi sự kiện)

Unit 5: Language and communication (Ngôn ngữ và giao tiếp)

Kỹ năng được học:

 • Writing an introduction and conclusion (Cách viết mở bài và kết bài)
 • Describing a diagram (Miêu tả một biểu đồ)

Unit 6: Science and technology (Khoa học và Kỹ thuật)

Kỹ năng được học:

 • Interpreting a table (Cách diễn giải bảng số liệu)
 • Signposting main points (Chỉ ra các ý chính)
 • Modifying statements (Sửa đổi kiểu câu)

Unit 7: Employment and finances (Nghề nghiệp và Tài chính)

Kỹ năng được học:

 • Working with two visual prompts (Cách xử lý hai gợi ý là hình ảnh)
 • Making correlations (Đưa ra sự tương quan)
 • Developing supporting examples (Triển khai ví dụ)

Unit 8: Youth (Tuổi trẻ)

Kỹ năng được học:

 • Developing and linking supporting examples (Triển khai và kết nối ví dụ)
 • Writing the conclusion (Cách viết kết bài)

Unit 9: People and places (Con người và nơi chốn)

Kỹ năng được học:

 • Using cohesive devices (Sử dụng các từ nối)
 • Using punctuation effectively (Sử dụng dấu câu hợp lý)
 • Writing topic sentences (Cách viết câu chủ đề)

Unit 10: Holidays and travel (Kỳ nghỉ và du lịch)

Kỹ năng được học:

 • Using appropriate vocabulary (Tránh sử dụng từ không phù hợp)
 • Avoiding repetition by use of synonyms (Sử dụng từ đồng nghĩa để tránh lỗi lặp từ)

Unit 11: Culture and modern society (Văn hóa và Xã hội hiện đại)

Kỹ năng được học:

 • Learning how to correct error (Cách sửa lỗi)
 • Practising proofreading (Tập tự sửa bài)

Explore more: sách luyện ielts

Unit 12: Practice Test (Bài luyện tập kiểm tra)

Review Ưu, Nhược điểm sách Collins Writing for IELTS

Ưu điểm của sách collins writing for ielts

 • Sách IELTS Writing Collins cung cấp thông tin khái quát và đầy đủ về kỳ thi cùng với các tiêu chí sẽ phần thi IELTS, đây là điều cực kỳ cần thiết cho những người hoàn toàn bỡ ngỡ về kỳ thi IELTS.
 • Sách cung cấp phần giải thích và dẫn chứng rõ ràng.
 • Bài tập đa dạng.
 • Cuốn sách phân tích, hướng dẫn người học từng bước để xử lý từng dạng câu hỏi có trong IELTS Writing Task 1 và Task 2.
 • Mỗi Unit đều đặt rõ các mục tiêu cần đạt, giúp người học khái quát kiến thức, kỹ năng một cách có kế hoạch và bài bản hơn.
 • Sách bổ sung các “mẹo” thích hợp với mỗi dạng câu hỏi.

Nhược điểm của sách collins writing for ielts

 • Đòi hỏi người học có vốn ngữ pháp Tiếng Anh từ khá đến giỏi. Nếu không có nền tảng thì thì sẽ khó kịp làm quen ngay.
 • Cách được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh nên có thể gây ra một số khó khăn cho người học ở trình độ thấp.

Link download: collins writing for ielts

Categorized in:

ILETS materials,