Cuốn Collins speaking for ielts pdf sẽ tập trung vào các kỹ năng và tips để giải quyết các bài tập cũng như bài test ở cuối mỗi phần. Các chủ đề mà sách đưa ra gồm có: Family matters, Health and fitness, Education, Nature and the environment, Language and communication, Science and technology, Employment and finances, Youth, People and places, Culture and modern society, Holidays and travel. Hơn thế nữa, mỗi unit sẽ giúp bạn học xác định được mục tiêu học ngay mỗi đầu unit

Explore more: Collins writing for Ielts pdf

Collins speaking for ielts pdf có nội dung gì?

Cuốn collins speaking for ielts có tất cả 12 units. Từ Unit 1 – 11 là các Từ vựng, Ngữ pháp, Phát âm và kỹ thuật làm bài kiểm tra để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS Speaking. Mỗi bài tập đều tập trung đến bài test. Mục tiêu chính của mỗi bài được liệt kê ở đầu mỗi unit.

Unit Title Topic Exam focus
Introduction
1 People & relationships Family matters Pronunciation: Strong and weak forms of prepositions; ‘Knowing’ a word
2 A healthy body Health and fitness Pronunciation: Expressing     enthusiasm; Expressing opinions; Planning your answer
3 Studies & work Education Speculating; Pronunciation: Word stress; Giving answers that are the   right length
4 The world around us Nature and the environment Using complex sentences; Pronunciation: Long and short vowel sounds; Using news articles to    improve your answers
5 Communication Language and communication Expressing attitude; Pronunciation: Consonants; Giving yourself time to think
6 Technology Science and technology Phrasal verbs; Pronunciation: Sentence stress, the schwa; Coherence
7 Hobbies Employment and finances Expressing likes and dislikes; Pronunciation: The schwa; Sounding polite
8 Youth Youth Used to’ and ‘would’; Pronunciation: Past tense -ed endings, diphthongs; Fluency
9 Home People and places Describing places; Pronunciation: Silent letters; Clarifying, paraphrasing and giving examples
10 Culture Culture and modern society Pronunciation: Linking; Using future forms; Predicting questions
11 On the move Holidays and travel Expressing yourself indirectly; Pronunciation: Extra stress; Knowing what kind of speaker you are
12 Practice exam

Cấu trúc mỗi bài sách collins speaking for ielts pdf

Cấu trúc bài học gồm 2 phần:

  • Part 1 giới thiệu: Từ vựng có trong Topic cũng như các cụm từ xuất hiện trong phần đó
  • Part 2 Answer key: Phần đáp án được viết ở cuối sách rất rõ ràng và chi tiết.

Hướng dẫn sử dụng cuốn collins speaking for ielts pdf hiệu quả

Dưới đây,  hãy cùng tìm hiểu phương pháp sử dụng sách hiệu quả để rinh điểm cao trong phần Speaking qua sách collins speaking for ielts nhé:

  • Nếu bạn mới bắt đầu ôn luyện IELTS và chưa tự tin lắm thì có thể tham khảo Collins Vocabulary for IELTS, Collins Grammar for IELTS trước để lấy lại căn bản từ vựng và ngữ pháp trước khi luyện kỹ năng. Để nâng cao khả năng từ vựng – ngữ pháp sau khi lấy lại căn bản, bạn có thể tham khảo  Collins – Cobuild Key Words và Cobuild English Grammar.
  • Có thể chọn chủ đề yêu thích của cuốn sách trong số 11 unit để bắt đầu học hoặc học theo lộ trình trong sách. Sau khi hoàn thành những unit còn lại mới chuyển sang unit 12 để hoàn thành bài test kiểm tra năng lực.
  • Không nên học quá nhiều unit trong 1 ngày. Một lời khuyên tốt nhất là bạn nên mỗi ngày dành ra 3-4 tiếng học 1 unit. Thời gian còn lại trong ngày ôn luyện lại những gì đã học.
  • Xem tips để trau dồi thêm kinh nghiệm, chiến lược làm bài thi.
  • Ghi âm lại lời nói hoặc tập nói trước gương để không bị bỡ ngỡ khi thi thật. Đồng thời, thông qua file ghi âm để cải thiện những khuyết điểm trong khi nói.
  • Thường xuyên bổ sung kiến thức ngữ pháp vì ngữ pháp đóng vai trò rất quan trọng trong phần Speaking nhé.
  • Việc tìm thầy cô hoặc bạn đồng hành để cùng luyện tập và nâng cao kỹ năng Speaking là điều vô cùng cần thiết vì giúp bạn không bị nhàm chán mà còn tiến bộ rất nhanh.
  • Trong phần thi Speaking, không có đúng hoặc sai. Điểm số của bạn phụ thuộc vào khả năng ngữ pháp, từ vựng và khả năng tạo ấn tượng với giám khảo vì thế bạn cần nắm được các yếu tố trên và đưa ra câu trả lời logic là đủ.

Explore more: sách luyện ielts

Download link: collins speaking for ielts pdf

Categorized in:

ILETS materials,