Một vài câu hỏi cơ bản của ielts speaking part 3 advantages and disadvantages là What are the advantages of…?” hoặc “What are the benefits of…?”. Hãy cùng tìm hiểu cách trả lời câu hỏi ielts speaking part 3 advantages and disadvantages dưới đây nhé.

IELTS speaking part 3 why questions-how to produce band 7 answer

IELTS speaking part 3 advantages and disadvantages

What are the advantages of travelling by train?

 • Answer 1: I think there are many advantages; for example it is quite cheap, it’s usually faster than road travel, you can usually take a train to any destination and you can sleep on the train.

⇒ Câu trả lời này đã nêu lên được một vài ưu điểm cần có, tuy nhiên đây là cách nói quá cơ bản và có phần nhàm chán. Vốn từ được sử dụng trong câu trả lời rất hạn chế, chỉ dùng duy nhất từ “advantage” từ đề bài, cách diễn đạt còn sơ sài và không đa dạng.

Nếu trả lời như vậy khả năng cao sẽ được 6-6.5 điểm

Hãy xem câu trả lời tốt hơn

 • Answer 2: Well I suppose that there are quite a few clear benefits, but I would probably say that for the most part, the one thing that really stands out is that trains are really cheap, especially for long distance travel – you can travel from one side Vietnam to the other for about five hundred thousand dong. I guess that another obvious plus point is that it is much faster than travelling by road – so you can save time by travelling on trains. Along with thisa further merit is that you can sleep quite comfortably on long train journeys.

⇒ Đây chắc chắn là một câu trả lời đầy đủ, chính xác và ấn tượng hơn rất nhiều. Người nói đã sử dụng nhiều linking phrase đa dạng, mang đến cảm giác liền mạch và tự nhiên cho bài nói, kết hợp thêm nhiều từ vựng phong phú bằng việc paraphrase từ “advantages”: clear benefits, obvious plus point, further merit.

ielts speaking part 3 question types

Cách trả lời IELTS speaking part 3 advantages and disadvantages

IELTS speaking part 3 advantages and disadvantages

IELTS speaking part 3 advantages and disadvantages

Mở đầu với một linking phrase để diễn đạt “there are many advantages”:

 • Well I suppose that there are quite a few clear benefits.
 • Clearly there are a number of obvious merits.
 • Sure there are a few favorable aspects.
 • Obviously there are a number of positive features.

Nêu lên ưu điểm đầu tiên:

 • But I would probably say that for the most part, the one thing that really stands out is that…
 • But it goes without saying that the most apparent would be that…
 • Although I guess that the most visible would be that…
 • However, I guess that the most evident would be that…

Giải thích kỹ hơn về ưu điểm đó:

 • This is obviously favorable because…
 • This is undoubtedly positive for the simple reason that…
 • This is without doubt beneficial because…

Trình bày ưu điểm thứ 2:

 • At the same time a second bonus might be that…
 • Besides this, a second plus point could be that…
 • As well as this a further favorable aspect would be that…

Đi sâu vào giải thích kỹ hơn:

 • This is clearly advantageous because…
 • This is definitely valuable since…
 • This is surely a positive feature because…

Đa số với câu hỏi dạng này, khi trả lời bạn không nhất thiết phải liệt kê hàng loạt ưu điểm. Hãy chọn lọc khoảng 2 ưu điểm thật sự nổi bật và ấn tượng, tập trung vào giải thích kỹ nó nhé.

Một vấn đề nữa thường gặp phải khi xử lý câu hỏi này đó là nhiều thí sinh thường cố đưa thêm cả những nhược điểm vào câu trả lời. Điều này hoàn toàn không cần thiết. Khi được hỏi về Advantages, bạn chỉ cần trả lời những ưu điểm mà thôi, các giám khảo có thể sẽ hỏi tiếp về Disadvantages ở các câu hỏi sau.

Một số từ vựng hữu dụng để trả lời ielts speaking part 3 advantages and disadvantages

– One of the main advantages of

– One of the main benefits of

– The great advantage of

– A key advantage of

– Another perk of

– Another good thing of

– One more great thing about

Get ready for ielts speaking

Categorized in:

IELTS speaking,