IELTS speaking part 1 your home

Tell me about the kind of accommodation you live in?

My residence type is an apartment building. The apartment unit has two medium-sized bedrooms. In addition, it has a small living room and a kitchen that also serves as the dining room. To me, the size of my unit is just right for me.

Nhà của tôi là một căn hộ. Căn hộ có hai phòng ngủ cỡ trung bình. Ngoài ra, nó có một phòng khách nhỏ và một nhà bếp đồng thời là phòng ăn. Đối với tôi, kích thước của nhà phù hợp với tôi.

Do you like the place where you live now?

Yes, I certainly do enjoy staying in my city because it maintains the feel of nature with all the surrounding trees, even areas around the business district. Also, the temperature is almost always cool, which I find very comfortable. Moreover, the people are friendly and polite everywhere you go.

Vâng, tôi chắc chắn thích thành phố của mình vì nó duy trì được cảm giác thiên nhiên với nhiều cây cối xung quanh, thậm chí cả những khu vực xung quanh khu thương mại. Ngoài ra, nhiệt độ hầu như luôn mát mẻ, điều này khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa, người dân ở mọi nơi bạn đến đều thân thiện và lịch sự.

How long have you been living there?

ANSWER FLOW: Three years – From where – Why Feeling

I have been staying in my apartment for three years now. I used to live with my parents but when I got a job in HCMC, I moved to an apartment there. I moved in a few days before I started in my new job because it is the closest one to my office that I could find. I love it and I have no intentions of moving any time soon.

Tôi đã ở trong căn hộ của mình được ba năm rồi. Tôi từng sống với bố mẹ nhưng khi có việc làm ở TP.HCM, tôi chuyển đến một căn hộ ở đó. Tôi chuyển đến vài ngày trước khi bắt đầu công việc mới vì đây là nơi gần văn phòng nhất mà tôi có thể tìm thấy. Tôi yêu nó và tôi không có ý định chuyển đi sớm.

Do you think your area is a good place for families with children?

ANSWER FLOW: Oh very much so! Why What feature▸ What advantage

Oh very much so! As a matter of fact, most starting families in my country move to our place because it is child-friendly. For one, it is the cleanest city nationwide, which means children rarely get sick. Another is that children’s parks are scattered all over the area. Parents can just take their kids to any park any time.

Ồ rất nhiều ! Trên thực tế, hầu hết các gia đình ở nước tôi đều chuyển đến nơi ở của chúng tôi vì nơi đó thân thiện với trẻ em. Thứ nhất, đây là thành phố sạch sẽ nhất toàn quốc, điều đó có nghĩa là trẻ em hiếm khi bị ốm. Một điều nữa là các công viên dành cho trẻ em nằm rải rác khắp khu vực. Cha mẹ có thể đưa con đến bất kỳ công viên nào bất cứ lúc nào.

Nếu Bạn muốn nâng cao điểm thi IELTS hãy liên hệ gia sư IELTS tại đây

IELTS speaking part 1 your home

IELTS speaking part 1 your home

Is there anything you dislike in the kind of housing you live in?

ANSWER FLOW – Yes, there are a lot. ▸ What is not enough

Yes, actually there are a lot. For one, living in an apartment is not as affordable as it seems. This is because you have to pay certain fees for maintenance. Another is that an apartment may not be spacious enough, especially when a person has a lot of furniture. Also, one can’t have a yard or a garden in an apartment complex.

Vâng, thực sự có rất nhiều. Thứ nhất, sống trong một căn hộ không rẻ như nhiều người nghĩ. Điều này là do bạn phải trả một số phí nhất định để bảo trì. Một điều nữa là căn hộ có thể không đủ rộng rãi, đặc biệt khi một người có nhiều đồ đạc. Ngoài ra, bạn có thể không thể có sân, vườn trong khu chung cư.

What factors did you consider when you chose the kind of accommodation you live in?

ANSWER FLOW Location and security ► What considerations Why What advantage What benefit

The main thing I considered was the apartment’s location and security. I chose my apartment because it is very near my office. That way, it became easy for me to get to work. Other than that, I also checked if the area was safe and quiet. Fortunately, the neighbourhood where I live is a peaceful place.

Điều chính tôi cân nhắc là vị trí và an ninh của căn hộ. Tôi chọn căn hộ của mình vì nó rất gần văn phòng của tôi. Bằng cách đó, tôi dễ dàng đi làm. Ngoài ra, tôi cũng kiểm tra xem khu vực này có an toàn và yên tĩnh không. May mắn thay, khu phố nơi tôi ở là một nơi yên bình.

Tham gia group để tìm gia sư IELTS xịn nhé: Gia sư IELTS

Categorized in:

IELTS speaking,